تخته چند لایی یا پلی وود چگونه تهیه می شود؟

چگونه تخته روسی از تنه درخت تولید می شود
۱۳۹۷-۱۱-۱۶
شینگل یکی ازپرکاربرد ترین پوشش سقف دراروپا وآمریکا
۱۳۹۷-۱۱-۱۶

تخته چند لایی یا پلی وود چگونه تهیه می شود؟

بعداز قرار دادن ورق های چوب بر روی یکدیگر وریختن چسب میان آن ها با استفاده ازفشار وحرارت لایه های چوب به یکدیگر م چسبنداین کار در یک دستگاه پرس انجام می پذیرد.
تخته های چوب به صورت عمود بر روی یکدیگر قرار می گیرند و درون دستگاه گذاشته می شوند و با استفاده از حرارت بالا لایه های چوب به هم چسبیده می شوند.
سپس برای تنظیم ابعاد و یکدست شدن محصول، قسمت های اضافی از تخته چندلایی برش داده می شود.
بعد از خارج کردن تخته چندلایی از دستگاه، باید در محیطی باز قرار بگیرد تا خشک شود.
چوب های مورد استفاده برای ساخت پلی وود از دو نوع کلی چوب انتخاب می شوند. یا از درختانی که چوب سخت دارند تهیه می شوند و یا در مدل های ارزان تر از چوب های نرم برای ساخت تخته چندلایی استفاده می شود.
همچنین این محصول از سطح صاف و دو طرفه ای برخوردار است.
تخته چندلایی از سه بخش اصلی تشکیل شده است.
بخش رویی و ظاهری آن را لایه های خارجی یا لایه های نمایی تشکیل می دهند.
لایه های مرکزی یا مغز تخته چندلایی نیز بخش دیگر تخته چندلایی است.
لایه های میانی نیز بخش سوم این محصول است.
ممکن است برای ساخت تخته چند لایه از دو روش استفاده می شود.
روش اول به این صورت است که همه ی لایه ها در یک اندازه بریده شده و به هم چسبانده می شوند.
در روش بعدی ساخت تخته چندلایی، لایه ی میانی از تکه های مختلف چوب تشکیل شده است.

دیدگاه ها بسته شده است