1395-05-29

چوب روسیRussianWood

نام کالا فی فروش تومان تخته روسی 400×25×5  زیرپایی 725.000 تخته روسی 400×28×5  زیرپایی 812.000 تخته روسی 400×30×5  زیرپایی 870.000 تخته روسی 400×12/5×5  نجاری تخته روسی […]
1395-05-29

خدمات

1396-02-08

چوب مسواک بهتر و پر خاصیت تر از مسواک های معمولی!

درخت مسواک درختچه ای است به ارتفاع 3 متر که دارای شاخه‌های زیاد وپوستی نسبتاً شفاف، به رنگ سبز کمرنگ تا تقریباً سفید است. مناطق مهم […]
1396-04-07

عصاره گیاهی آفریقایی جهت درمان آلزایمر

مطالعه محققان دانشگاه ناتینگهام در بریتانیا نشان داده است که عصاره بدست آمده از برگ ها، ساقه و ریشه گیاه آفریقایی Carpolobia lutea می تواند به حفاظت از […]