لیست محصولات
۱۳۹۵-۰۵-۲۹
خدمات
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

چوب روسیRussianWood

نام کالا فی فروش تومان
تخته روسی 400×25×5  زیرپایی 1.100.000
تخته روسی 400×28×5  زیرپایی 1.122.000
تخته روسی 400×30×5  زیرپایی 1.300.000
تخته روسی 400×12/5×5  نجاری
تخته روسی 400×15×6/3  نجاری
تخته روسی 400×10×2/5  قالبندی 200.000
تخته روسی 600×12/5×2/5  قالبندی 220.000
تخته روسی 600×15×2/5   قالبندی
تخته روسی 600×15×5
تخته روسی 600×15×6/3
تخته روسی 600×15×7/5
تخته روسی 600×18×6/3
تخته روسی 600×22×6/3
تخته روسی 600×25×5 1.200.000
تخته روسی 600×22×5 1.120.000
تخته روسی 300×10×5
تخته روسی 300×10×6
تخته روسی 300×3×2
تخته روسی 300×5×2
تخته روسی 300×5×3
تخته روسی 300×5×5
تخته روسی 300×6×3
تخته روسی 300×6×4
تخته روسی 300×6×2
لمبه روسی 12 میل عرض 10 جهت نما , 370.000
لمبه روسی 16 میل عرض 15   جهت نما
نیمکتی روسی 7 سانت گندگی شده
نیمکتی روسی 10 سانت   گندگی شده
نیمکتی روسی 15 سانت   گندگی شد
لمبه قطر 13
                  با کیفیت و قیمت مناسب

دیدگاه ها بسته شده است