درباره ما

بازرگانی چوب جوان در سال 1390 توسط آقای کامران حضرتی تأسیس گردید. عمده محصولات این مجموعه خرید و فروش تخته چندلایی(Plywood)٬ او اس بی (OSB)٬ چوب روسی در انواع مختلف{تخته  بنایی و قالبندی}٬ و ………. بوده و در این راستا تمام تلاش خود را جهت حفظ رضایت مشتریان گرامی خواهد نمود؛ اعتماد مشترکین مان بزرگترین سرمایه است و تمام تلاش مجموعه این مهم خواهد بود.

با احترام کامران حضرتی