plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۳۰۰۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۶۰۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۰ ۴۱۰۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۵ ۴۶۰۰۰۰۰
تخته لایی روسیه  ۳ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۲ ۹۵۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۶ میلیمتری ۱۲۲*۲۴۴ ۲۶ ۲۳۰۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ۴ میلیمتری ۱۲۲*۲۴۴ ۴۴ ۱۵۵۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۲ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۳۳ ۲۱۵۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۵ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۶ ۲۶۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۸ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۲ ۳۰۰۰۰۰
تخته لایی لاکی  روسیه ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۲ ۵۰۰۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۱۰ ۱۵۰۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۹ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۶۵  
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰  
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰  
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵  
تخته لایی کریندو اندونزی ۲۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۵  
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵  
تخته لایی کانگورو لاکی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۹۵۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵ میلیمتری۲۱۴*۹۱ ۱۷۰  
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۷۰ ۱۱۵۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۵ میلیمتری ۲۱۴*۹۱ ۱۱۵  
تخته لایی پی وی اس مالزی ۹ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۶۰ ۲۳۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۲۹۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰ ۳۵۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۴۳۰۰۰۰
چند لایی خام هندی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۲۹۰۰۰۰
چند لایی خام هندی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۶ ۳۳۰۰۰۰
چند لایی خام هندی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۶ ۴۰۰۰۰۰
چند لایی لاکی هندی ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰ ۴۱۰۰۰۰
تخته لایی لاکی چین ۱۸میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۶ ۳۱۰۰۰۰۰
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
۱۳۹۸-۰۲-۰۷

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۳۰۰۰۰۰۰ تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۶۰۰۰۰۰ تخته […]
۱۳۹۶-۰۲-۰۸

چوب مسواک بهتر و پر خاصیت تر از مسواک های معمولی!

درخت مسواک درختچه ای است به ارتفاع ۳ متر که دارای شاخه‌های زیاد وپوستی نسبتاً شفاف، به رنگ سبز کمرنگ تا تقریباً سفید است. مناطق مهم […]