لیست محصولات
۱۳۹۵-۰۵-۲۹
چوب روسیRussianWood
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

تخته چند لایی – Plywood

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موجود در سایت (از قسمت ارتباط با ما و یا نوار پایین سایت) تماس حاصل فرمایید.

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش ریال
تخته لایی روسیه ضدآب 9 میلیمتری 244*122 44 موجود
تخته لایی روسی ضد آب 12میلیمتری 122*244 33 موجود
تخته لایی روسیه ضدآب 15 میلیمتری 244*122 26 12.500.000
تخته لایی روسیه ضدآب 18 میلیمتری 244*122 22 13.500.000
تخته لایی روسیه ضدآب 4 میلیمتری 244*122 100 5.500.000
تخته لایی روسیه ضدآب 6 میلیمتری 244*122 60 موجود
تخته لایی روسیه 9 میلیمتری 152*152 44 موجود
تخته لایی روسیه 12 میلیمتری 152*152 33 موجود
تخته لایی روسیه 15 میلیمتری 152*152 26 5.000.000
تخته لایی روسیه 18 میلیمتری 152*152 22 8.000.000
تخته لایی لاکی  روسیه 18 میلیمتری 244*122 22 موجود
تخته چند لایی روسی 21 میل 244*122 19 و 20 موجود
تخته لایی روسی 24 میل 244*122 16 موجود
تخته لایی روسی 27 میل 244*122 14 موجود
تخته لایی روسی 30 میل 244*122 13 موجود
تخته لایی روسیه 11 , 17میلیمتری 152*152 موجود
تخته لایی روسیه 3 میلیمتری 152*152 موجود
تخته لایی روسیه 4 میلیمتری 152*152 100 موجود
تخته لایی روسیه 6 میلیمتری 152*152 65 موجود
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5 میلیمتری214*91 170
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5میلیمتری 244*122 170
تخته لایی پی وی اس مالزی 5 میلیمتری 122*244 210
تخته لایی پی وی اس مالزی 9 میلیمتری 244*122 60
تخته لایی پی وی اس مالزی 12 میلیمتری 244*122 50
تخته لایی پی وی اس مالزی 15 میلیمتری 244*122 40
تخته لایی پی وی اس مالزی 18 میلیمتری 244*122 35
چند لایی خام هندی 12 میلیمتری 244*122 50
چند لایی خام هندی 15 میلیمتری 244*122
چند لایی لاکی هندی 18 میلیمتری 244*122 40
تخته لایی لاکی چین 18میلیمتری 244*122 56
تخته لایی لاکی ایرانی 18میلیمتری 244*122
تخته لایی ایرانی 9 میلیمتری244*122
تخته چند لایی 12 میلیمتری ایرانی  122*244
تخته چند لایی 16 میلیمتری ایرانی  122*244
تخته چند لایی 18 میلیمتری ایرانی  122*244
تخته چند لایی 3 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی6 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی 9 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی 10 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی 12 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی 16 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی18 میلیمتری ایرانی  105*220

دیدگاه ها بسته شده است