لیست قیمت تخته چند لایی

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۲۹۰٫۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۳۰٫۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۰ ۴۰۰٫۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۵ ۴۲۰٫۰۰۰
تخته لایی روسیه  ۳ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۲ ۸۵۰٫۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۶ میلیمتری ۱۲۲*۲۴۴ ۲۶ ۲۲۵٫۰۰۰
تخته لایی روسیه ۴ میلیمتری ۱۲۲*۲۴۴ ۴۴ ۱۵۵٫۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۲ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۳۳ ۲۱۰٫۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۵ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۶ ۲۵۰٫۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۸ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۲ ۲۷۰٫۰۰۰
تخته لایی لاکی  روسیه ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۲ ۴۹۰٫۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۱۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۹ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۶۵
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵
تخته لایی کریندو اندونزی ۲۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۵
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵
تخته لایی کانگورو لاکی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۹۵٫۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵ میلیمتری۲۱۴*۹۱ ۱۷۰ ۸۵۰٫۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۷۰ ۱۱۸٫۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۵ میلیمتری ۲۱۴*۹۱ ۱۱۵
تخته لایی پی وی اس مالزی ۹ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۶۰ ۲۳۵٫۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۲۹۵٫۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰ ۳۵۵٫۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۴۱۰٫۰۰۰
چند لایی خام هندی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۲۹۵٫۰۰۰
چند لایی خام هندی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۶ ۳۵۰٫۰۰۰
چند لایی لاکی هندی ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰ ۴۱۰٫۰۰۰
تخته لایی لاکی چین ۱۸میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۶ ۳۰۰٫۰۰۰
2016-08-19

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۲۹۰٫۰۰۰ تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۳۰٫۰۰۰ تخته […]
2016-08-19

لیست محصولات

Call Now Buttonتماس با مدیریت