لیست قیمت تخته چند لایی

نام کالاتعداد ورق در  پالتفی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب 9 میلیمتری 244*12244420.000
تخته لایی روسی ضد آب 12میلیمتری 122*24433530.000
تخته لایی روسیه ضدآب 15 میلیمتری 244*12226620.000
تخته لایی روسیه ضدآب 18 میلیمتری 244*12222720.000
تخته لایی روسیه ضدآب 4 میلیمتری 244*122100260.000
تخته لایی روسیه ضدآب 6 میلیمتری 244*12260330.000
تخته لایی روسیه 4 میلیمتری 122*24444
تخته لایی روسیه 12 میلیمتری 152*15233
تخته لایی روسیه 15 میلیمتری 152*15226400.000
تخته لایی روسیه 18 میلیمتری 152*15222450.000
تخته لایی لاکی  روسیه 18 میلیمتری 244*12222
تخته لایی کریندو اندونزی 5 میلیمتری 244*122110
تخته لایی کریندو اندونزی 9 میلیمتری244*12265
تخته لایی کریندو اندونزی 12 میلیمتری 244*12250
تخته لایی کریندو اندونزی 15 میلیمتری 244*12240
تخته لایی کریندو اندونزی 18 میلیمتری244*12235
تخته لایی کریندو اندونزی 25 میلیمتری 244*12225
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری 244*12235
تخته لایی کانگورو لاکی 18 میلیمتری244*12235
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5 میلیمتری214*91170125.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5میلیمتری 244*122170160.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 5 میلیمتری 214*91115200.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 9 میلیمتری 244*12260380.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 12 میلیمتری 244*12250450.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 15 میلیمتری 244*12240520.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 18 میلیمتری 244*12235630.000
چند لایی خام هندی 12 میلیمتری 244*12250
چند لایی خام هندی 15 میلیمتری 244*122
چند لایی لاکی هندی 18 میلیمتری 244*12240650.000
تخته لایی لاکی چین 18میلیمتری 244*12256480.000
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب 9 میلیمتری 244*122 44 420.000 تخته لایی روسی ضد آب 12میلیمتری 122*244 33 […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

لیست محصولات

Call Now Buttonتماس با مدیریت