لیست قیمت تخته چند لایی

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب 9میلیمتری 244*122 44 2700000
تخته لایی روسیه ضدآب 12میلیمتری 244*122 33 370000
تخته لایی روسیه ضدآب 15 میلیمتری 244*122 24 420000
تخته لایی روسیه ضدآب 18 میلیمتری 244*122 26 470000
تخته لایی روسیه ضدآب 18 میلیمتری 305*152 22
تخته لایی روسیه ضدآب 15 میلیمتری 305*152 26
تخته لایی روسیه 9 میلیمتری 152*152 44 180000
تخته لایی روسیه 12 میلیمتری 152*152 33 200000
تخته لایی روسیه 15 میلیمتری 152*152 26 275000
تخته لایی روسیه 18 میلیمتری 152*152 22 305000
تخته لایی کریندو اندونزی 5 میلیمتری 244*122 110 190000
تخته لایی کریندو اندونزی 9 میلیمتری244*122 65 210000
تخته لایی کریندو اندونزی 12 میلیمتری 244*122 50 270000
تخته لایی کریندو اندونزی 15 میلیمتری 244*122 40 330000
تخته لایی کریندو اندونزی 18 میلیمتری244*122 35 370000
تخته لایی کریندو اندونزی 25 میلیمتری 244*122 25
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری 244*122 35 420000
تخته لایی کرینپلکس لاکی اندونزی 18 میلیمتری244*122 35 420000
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5 میلیمتری214*91 170 80000
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5میلیمتری 244*122 170 120000
تخته لایی پی وی اس مالزی 5 میلیمتری 214*91 115 190000
تخته لایی پی وی اس مالزی 9 میلیمتری 244*122 70 210000
تخته لایی پی وی اس مالزی 12 میلیمتری 244*122 50 270000
تخته لایی پی وی اس مالزی 15 میلیمتری 244*122 40 330000
تخته لایی پی وی اس مالزی 18 میلیمتری 244*122 35 370000
تخته لایی تسینماس مالزی 25 میلیمتری 244*122 26
تخته لایی لاکی چین 18میلیمتری 244*122 35 330000
2016-08-19

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب 9میلیمتری 244*122 44 2700000 تخته لایی روسیه ضدآب 12میلیمتری 244*122 33 370000 تخته […]
2016-08-19

لیست محصولات