لیست قیمت تخته چند لایی

نام کالاتعداد ورق در  پالتفی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب 9 میلیمتری 244*12244560.000
تخته لایی روسی ضد آب 12میلیمتری 122*24433670.000
تخته لایی روسیه ضدآب 15 میلیمتری 244*12226770.000
تخته لایی روسیه ضدآب 18 میلیمتری 244*12222870.000
تخته لایی روسیه ضدآب 4 میلیمتری 244*122100250.000
تخته لایی روسیه ضدآب 6 میلیمتری 244*12260370.000
تخته لایی روسیه 3 میلیمتری 152*152160.000
تخته لایی روسیه 12 میلیمتری 152*15233
تخته لایی روسیه 15 میلیمتری 152*15226440.000
تخته لایی روسیه 18 میلیمتری 152*15222470.000
تخته لایی لاکی  روسیه 18 میلیمتری 244*12222920.000
تخته لایی کریندو اندونزی 5 میلیمتری 244*122110
تخته لایی کریندو اندونزی 9 میلیمتری244*12265
تخته لایی کریندو اندونزی 12 میلیمتری 244*12250
تخته لایی کریندو اندونزی 15 میلیمتری 244*12240
تخته لایی کریندو اندونزی 18 میلیمتری244*12235
تخته لایی کریندو اندونزی 25 میلیمتری 244*12225
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری 244*12235
تخته لایی کانگورو لاکی 18 میلیمتری244*12235
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5 میلیمتری214*91170170.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5میلیمتری 244*122170210.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 5 میلیمتری 122*244115280.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 9 میلیمتری 244*12260450.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 12 میلیمتری 244*12250570.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 15 میلیمتری 244*12240660.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 18 میلیمتری 244*12235750.000
چند لایی خام هندی 12 میلیمتری 244*12250
چند لایی خام هندی 15 میلیمتری 244*122
چند لایی لاکی هندی 18 میلیمتری 244*12240780.000
تخته لایی لاکی چین 18میلیمتری 244*12256630.000
تخته لایی لاکی ایرانی 18میلیمتری 244*122650.000
تخته لایی ایرانی 9 میلیمتری244*122280.000
تخته چند لایی 12 میلیمتری ایرانی  122*244350.000
تخته چند لایی 16 میلیمتری ایرانی  122*244420.000
تخته چند لایی 18 میلیمتری ایرانی  122*244505.000
تخته چند لایی 3 میلیمتری ایرانی  105*220130.000
تخته چند لایی6 میلیمتری ایرانی  105*220200.000
تخته چند لایی 9 میلیمتری ایرانی  105*220225.000
تخته چند لایی 10 میلیمتری ایرانی  105*220250.000
تخته چند لایی 12 میلیمتری ایرانی  105*220280.000
تخته چند لایی 16 میلیمتری ایرانی  105*220350.000
تخته چند لایی18 میلیمتری ایرانی  105*220380.000
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب 9 میلیمتری 244*122 44 560.000 تخته لایی روسی ضد آب 12میلیمتری 122*244 33 […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

لیست محصولات

Call Now Buttonتماس با مدیریت