لیست قیمت تخته چند لایی

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب 9 میلیمتری 244*122 44 1.050.000
تخته لایی روسی ضد آب 12میلیمتری 122*244 33 1.280.000
تخته لایی روسیه ضدآب 15 میلیمتری 244*122 26 1.450.000
تخته لایی روسیه ضدآب 18 میلیمتری 244*122 22 1.600.000
تخته لایی روسیه ضدآب 4 میلیمتری 244*122 100 550.000
تخته لایی روسیه ضدآب 6 میلیمتری 244*122 60 750.000
تخته لایی روسیه 9 میلیمتری 152*152
تخته لایی روسیه 12 میلیمتری 152*152 33
تخته لایی روسیه 15 میلیمتری 152*152 26
تخته لایی روسیه 18 میلیمتری 152*152 22 1.160.000
تخته لایی لاکی  روسیه 18 میلیمتری 244*122 22
تخته لایی کریندو اندونزی 5 میلیمتری 244*122 110
تخته لایی کریندو اندونزی 9 میلیمتری244*122 65
تخته لایی کریندو اندونزی 12 میلیمتری 244*122 50
تخته لایی کریندو اندونزی 15 میلیمتری 244*122 40
تخته لایی کریندو اندونزی 18 میلیمتری244*122 35
تخته لایی کریندو اندونزی 25 میلیمتری 244*122 25
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری 244*122 35
تخته لایی کانگورو لاکی 18 میلیمتری244*122 35
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5 میلیمتری214*91 170
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5میلیمتری 244*122 170 290.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 5 میلیمتری 122*244 115
تخته لایی پی وی اس مالزی 9 میلیمتری 244*122 60 650.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 12 میلیمتری 244*122 50 750.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 15 میلیمتری 244*122 40 850.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 18 میلیمتری 244*122 35 900.000
چند لایی خام هندی 12 میلیمتری 244*122 50
چند لایی خام هندی 15 میلیمتری 244*122
چند لایی لاکی هندی 18 میلیمتری 244*122 40 1.000.000
تخته لایی لاکی چین 18میلیمتری 244*122 56 750.000
تخته لایی لاکی ایرانی 18میلیمتری 244*122
تخته لایی ایرانی 9 میلیمتری244*122
تخته چند لایی 12 میلیمتری ایرانی  122*244
تخته چند لایی 16 میلیمتری ایرانی  122*244
تخته چند لایی 18 میلیمتری ایرانی  122*244
تخته چند لایی 3 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی6 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی 9 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی 10 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی 12 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی 16 میلیمتری ایرانی  105*220
تخته چند لایی18 میلیمتری ایرانی  105*220
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب 9 میلیمتری 244*122 44 1.050.000 تخته لایی روسی ضد آب 12میلیمتری 122*244 33 […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

لیست محصولات