لیست قیمت او اس بی

او اس بی با برندهای EGGER – Kronospan – Swiss krono – SFC  موجود می باشد.

نام كالا

تعداد پالت

في فروش تومان

او اس بی 3    6 ميليمتري Egger 122*244

84

 

او اس بی 3    9 ميليمتري Egger 122*244

82

 

او اس بی 3    11 ميليمتري Egger 122*244

72  

او اس بی 3    15 ميليمتري Egger 122*244

56

 

او اس بی 3    18 ميليمتري Egger 122*244

56

 

او اس بی3    9میلیمتری122*244 kronospan

96

 

او اس بی 3    11 ميليمتري Kronospan  122*244

80

 

او اس بی 3    15 ميليمتري Kronospan 122*244

60

 

او اس بی 3    18 ميليمتري Kronospan  122*244

51

 

او اس بی 3    11 ميليمتري Swiss Krono 122*244

 

 

او اس بی 3    15 ميليمتري Swiss Krono 122*244

60

 

او اس بی 3   12ميليمتري ایگر 280*60

11

 

او اس بی 10 میلیمتری 250*125 کورنو اشپم                                                72  
او اس بی 12میلیمتری روسی 250*125 51  
او اس بی 9 میلیمتری روسی 250*125 72  

او اس بی 6 میلیمتری روسی 250*125

110  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

به زودی    …

 

 

 

 

 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و قیمت نهایی با ما تماس بگیرید

 

 

۱۳۹۵-۰۵-۲۹
او اس بی – OSB
او اس بی با برندهای EGGER – Kronospan – Swiss krono – SFC  موجود می باشد. نام كالا تعداد پالت في فروش تومان او اس بی 3  […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

لیست محصولات