لیست قیمت او اس بی

او اس بی با برندهای EGGER – Kronospan – Swiss krono – SFC  موجود می باشد.

نام كالا

تعداد پالت

في فروش تومان

او اس بی ۳    ۶ ميليمتري Egger 122*244

۸۴

 

او اس بی ۳    ۹ ميليمتري Egger 122*244

۸۲

 

او اس بی ۳    ۱۱ ميليمتري Egger 122*244

۷۴

۲۵۰۰۰۰۰

او اس بی ۳    ۱۵ ميليمتري Egger 122*244

۵۶

 

او اس بی ۳    ۱۸ ميليمتري Egger 122*244

۵۶

 

او اس بی۳    ۹میلیمتری۱۲۲*۲۴۴ kronospan

۹۶

۱۹۵۰۰۰۰

او اس بی ۳    ۱۱ ميليمتري Kronospan  ۱۲۲*۲۴۴

۸۰

۲۳۰۰۰۰۰

او اس بی ۳    ۱۵ ميليمتري Kronospan 122*244

۶۰

۳۲۰۰۰۰۰

او اس بی ۳    ۱۸ ميليمتري Kronospan  ۱۲۲*۲۴۴

۵۱

۳۷۰۰۰۰۰

او اس بی ۳    ۱۱ ميليمتري Swiss Krono 122*244

 

 

او اس بی ۳    ۱۵ ميليمتري Swiss Krono 122*244

۶۰

 

او اس بی ۳   ۱۲ميليمتري ایگر ۲۸۰*۶۰

۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۹۵-۰۵-۲۹
او اس بی – OSB
او اس بی با برندهای EGGER – Kronospan – Swiss krono – SFC  موجود می باشد. نام كالا تعداد پالت في فروش تومان او اس بی ۳  […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

لیست محصولات