تخته چند لایی

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۴ ۲۹۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۳ ۳۹۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۴ ۴۳۵۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۶ ۵۰۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۸ میلیمتری ۳۰۵*۱۵۲ ۲۲
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۵ میلیمتری ۳۰۵*۱۵۲ ۲۶
تخته لایی روسیه ۹ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۴۴
تخته لایی روسیه ۱۲ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۳۳
تخته لایی روسیه ۱۵ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۶ ۲۹۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۸ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۲ ۳۲۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۱۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۹ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۶۵
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵
تخته لایی کریندو اندونزی ۲۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۵
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵
تخته لایی کانگورو لاکی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۹۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵ میلیمتری۲۱۴*۹۱ ۱۷۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۷۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۵ میلیمتری ۲۱۴*۹۱ ۱۱۵
تخته لایی پی وی اس مالزی ۹ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۷۰ ۲۲۵۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۲۸۵۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰ ۳۴۵۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۸۰۰۰۰
تخته لایی تسینماس مالزی ۲۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۶
تخته لایی لاکی چین ۱۸میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۵۰۰۰۰
۱۳۹۸-۰۲-۰۷

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۴ ۲۹۰۰۰۰ تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۳ ۳۹۰۰۰۰ تخته […]
۱۳۹۶-۰۲-۰۸

چوب مسواک بهتر و پر خاصیت تر از مسواک های معمولی!

درخت مسواک درختچه ای است به ارتفاع ۳ متر که دارای شاخه‌های زیاد وپوستی نسبتاً شفاف، به رنگ سبز کمرنگ تا تقریباً سفید است. مناطق مهم […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

چوب روسیRussianWood

تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۵ تخته روسی ۴۰۰×۲۵×۵ تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۶ تخته روسی ۴۰۰×۲۸×۵ تخته روسی ۳۰۰×۳×۲ تخته روسی ۴۰۰×۳۰×۵ تخته روسی ۳۰۰×۵×۲ تخته روسی ۴۰۰×۱۲/۵×۵ تخته روسی […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۴ ۲۷۰۰۰۰ تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۳ ۳۷۰۰۰۰ تخته […]