تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۴ ۳۲۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۳ ۳۹۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۶ ۴۴۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۶ ۵۰۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۸ میلیمتری ۳۰۵*۱۵۲ ۲۲
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۵ میلیمتری ۳۰۵*۱۵۲ ۲۶
تخته لایی روسیه ۹ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۴۴
تخته لایی روسیه ۱۲ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۳۳
تخته لایی روسیه ۱۵ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۶ ۳۰۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۸ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۲ ۳۳۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۱۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۹ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۶۵
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵
تخته لایی کریندو اندونزی ۲۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۵
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵
تخته لایی کانگورو لاکی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۴۰۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵ میلیمتری۲۱۴*۹۱ ۱۷۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۷۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۵ میلیمتری ۲۱۴*۹۱ ۱۱۵
تخته لایی پی وی اس مالزی ۹ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰ ۳۷۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۴۴۰۰۰۰
تخته لایی تسینماس مالزی ۲۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۶
تخته لایی لاکی چین ۱۸میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۵۰۰۰۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *