او اس بی – OSB
۱۳۹۵-۰۵-۲۹
ام دی اف – MDF
۱۳۹۵-۰۵-۲۹
نام کالا فی فروش تومان
تخته روسی ۴۰۰×۲۵×۵  
تخته روسی ۴۰۰×۲۸×۵  
تخته روسی ۴۰۰×۳۰×۵  
تخته روسی ۴۰۰×۱۲/۵×۵  
تخته روسی ۴۰۰×۱۵×۶/۳  
تخته روسی ۴۰۰×۱۰×۲/۵  
تخته روسی ۶۰۰×۱۲/۵×۲/۵  
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۲/۵  
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۵  
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۶/۳  
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۷/۵  
تخته روسی ۶۰۰×۱۸×۶/۳  
تخته روسی ۶۰۰×۲۲×۶/۳  
تخته روسی ۶۰۰×۲۵×۵  
تخته روسی ۶۰۰×۲۲×۵  
تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۵  
تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۶  
تخته روسی ۳۰۰×۳×۲  
تخته روسی ۳۰۰×۵×۲  
تخته روسی ۳۰۰×۵×۳  
تخته روسی ۳۰۰×۵×۵  
تخته روسی ۳۰۰×۶×۳  
تخته روسی ۳۰۰×۶×۴  
تخته روسی ۳۰۰×۶×۲  
لمبه روسی ۱۲ میل عرض ۱۰  
لمبه روسی ۱۲ میل عرض ۱۰  
لمبه روسی ۱۶ میل عرض ۱۵  
نیمکتی روسی ۷ سانت  
نیمکتی روسی ۱۰ سانت  
نیمکتی روسی ۱۵ سانت  
   
   
   
   
   
   
   
   

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *