نام کالا فی فروش تومان
تخته روسی ۴۰۰×۲۵×۵  زیرپایی ۱۹۰٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۲۸×۵  زیرپایی ۲۱۲٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۳۰×۵  زیرپایی ۲۲۸٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۱۲/۵×۵  نجاری ۹۵٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۱۵×۶/۳  نجاری ۱۴۳٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۱۰×۲/۵  قالبندی ۳۸٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۲/۵×۲/۵  قالبندی ۴۷٫۵۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۲/۵   قالبندی ۸۵٫۵۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۵ ۱۷۱٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۶/۳ ۲۱۵٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۷/۵ ۲۵۶٫۵۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۸×۶/۳ ۲۵۸٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۲۲×۶/۳ ۳۱۶٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۲۵×۵ ۲۸۵٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۲۲×۵ ۲۵۱٫۰۰۰
تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۵
تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۶
تخته روسی ۳۰۰×۳×۲ ۷٫۰۰۰
تخته روسی ۳۰۰×۵×۲ ۸٫۰۰۰
تخته روسی ۳۰۰×۵×۳ ۹٫۰۰۰
تخته روسی ۳۰۰×۵×۵
تخته روسی ۳۰۰×۶×۳
تخته روسی ۳۰۰×۶×۴
تخته روسی ۳۰۰×۶×۲
لمبه روسی ۱۲ میل عرض ۱۰ جهت نما ۶۵٫۰۰۰
لمبه روسی ۱۲ میل عرض ۱۰    جهت نما ۷۵٫۰۰۰
لمبه روسی ۱۶ میل عرض ۱۵   جهت نما ۸۰٫۰۰۰
نیمکتی روسی ۷ سانت گندگی شده ۱۵٫۰۰۰
نیمکتی روسی ۱۰ سانت   گندگی شده ۲۰٫۰۰۰
نیمکتی روسی ۱۵ سانت   گندگی شده ۳۰٫۰۰۰
تمبه قطر ۱۳ ۸۵٫۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Call Now Buttonتماس با مدیریت